Zoek op

polder

Door dijken omgeven stuk grond met een waterstand die kunstmatig geregeld wordt. Er zijn drie soorten polders;
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/demografie-en-geografie-nl/polder

polder

de polder zelfst.naamw. (m.) Uitspraak:   [ˈpɔldər] Verbuigingen:   polder|s (meerv.) stuk land tussen dijken dat onder water loopt als het water niet wordt weggepompt © Kernerman Dictionaries. SpellingCorrect gespeld: 'polder' komt voor in de Woordenl...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/polder

POLDER

1) Bedijking 2) Bedijkt land 3) Binnenwaard 4) Drooggemaakt land 5) Droogmakerij 6) Heemraadschap 7) Ingedijkt land 8) Ingedijkt stuk land 9) Kaag 10) Koog 11) Kwelder 12) Laagliggend land 13) Land met dijken eromheen 14) Land tussen dijken 15) Landaanwinning 16) Landschap 17) Meer 18) Meerpaal 19) Omdijkt land 20) Slaapplaats van knecht in de stal...
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/POLDER/1

polder

laaggelegen en drooggelegd, vaak ingedijkt stuk land waarin men de waterstand regelt met een gemaal of uitwateringssystemen zoals sluizen en duikers
Gevonden op http://anw.inl.nl/article/polder

polder

•een bedijkt stuk land waarin de waterstand kunstmatig geregeld wordt. •een landstreek met polders.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/polder

Polder

In het gebied overwegend omdijkte stukken land, gewonnen op de zee meestal nadat deze door opslibbing een hoger gelegen schor had gevormd.
Gevonden op http://s07.static-shell.com/content/dam/shell/static/nam/downloads/pdf/mer/

Polder

Let op: Spelling van 1914 Zie PLANTAGE.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/benj004ency01_01/index.htm

Polder

Let op: Spelling (deels) uit 1864: m. (-s), aangespoeld eu omdijkt land.
~BESTUUR, o.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/cali003nieu01/cali003nieu01_0019.htm

polder

bemalen land
Jaar van herkomst: 1130-1161 (Slicher )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Polder

Let op: Spelling van 1858 in Nederland, met dijken tegen overstroomingen beveiligde landerijen
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/weil004kuns01_01/

polder

Een gebied omringd door dijken met een kunstmatige waterbeheersing.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

Polder

Een gebied, omgeven door een dijk, waar de mens de waterstand regelt.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_stedge.htm

polder

Een gebied omringd door dijken met een kunstmatige waterbeheersing.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

polder

een stuk land dat veroverd is op water, zee of rivier, door het aanleggen van dijken en drainage
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Polder

Met dijken omgeven gebied waarbinnen de waterstand kunstmatig op peil gehouden wordt. Er zijn drie soorten polders: (laag)veenpolders, zeekleipolders en droogmakerijen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

Polder

Polder De polder van Terschelling is van oorsprong een kweldergebied, waaromheen een zeedijk is gelegd. De polder bestaat uit de open polder en het elzensingelgebied. Voor veel vogelsoorten is de polder van grote betekenis. Op stukken oude strandwal zijn de dorpen verschenen. Akkerbouw is zo goed als verdwenen; tegenwoordig wordt er vrijwel nog uit...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10517

Polder

In het Schelde-gebied overwegend omdijkte stukken land, gewonnen op de zee-rivier meestal nadat deze door opslibbing een hoger gelegen schor had gevormd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

Polder

Een gebied, omgeven door een dijk, waar de mens de waterstand regelt.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10766

Polder

(1) Ingedijkt en drooggelegd land, waarin het overtollige water via gemalen wordt weggepompt. (2) Meerpaal.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10827

polder

Def.: een gebied, dat door een waterkering beschermd is tegen water van buiten en waarbinnen het peil beheerst kan worden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10880

polder

bemalen land (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/polder1

polder

stuk land tussen dijken vb: in een polder mag het water niet te hoog komen
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=polder

Polder

De polder van Terschelling is van oorsprong een kweldergebied, waaromheen een zeedijk is gelegd. De polder bestaat uit de open polder en het elzensingelgebied. Voor veel vogelsoorten is de polder van grote betekenis. Op stukken oude strandwal zijn de dorpen verschenen. Akkerbouw is zo goed als verdwenen; tegenwoordig wordt er vrijwel nog uitsluit...
Gevonden op http://www.natuurinformatie.nl/ecomare.devleet/natuurdatabase.nl/i000983.ht

Polder

[Aardrijkskunde] Door dijken omringd gebied waarbinnen de waterstand beheerst kan worden. Dat betekent: overtollig water kun je lozen met behulp van sluisjes,windmolens en gemalen
Gevonden op https://quizlet.com/67666102/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.