Zoek op

solvabiliteit

financiële zaken: De verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen op de balans van een onderneming. Daarbij ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=solvabiliteit

solvabiliteit

ondernemingsrecht: mate waarin de onderneming in staat is aan haar verplichtingen jegens de schuldeisers te voldoen;van belang ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=solvabiliteit

solvabiliteit

ondernemingsrecht: mate waarin een onderneming in staat is aan haar verplichtingen jegens de schuldeisers te voldoen;maatstaf ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/solvabiliteit

solvabiliteit

De mate waarin een onderneming in geval van liquidatie in staat is de schulden af te lossen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/solvabiliteit

solvabiliteit

de solvabiliteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [sɔlvabili'tɛit] mate waarin een bedrijf of instelling in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen Voorbeeld:   `De pensioenwet eist van de pensioenfondsen een toereikende solvabiliteit.` © Kernerman ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/solvabiliteit

Solvabiliteit

De meeste bedrijven hebben onvoldoende geld om een nieuwe machine, vrachtwagen of gebouw in één keer zelf te kunnen betalen. Daarom kloppen ze vaak bij een bank aan voor een lening om de gewenste investering toch te kunnen doen. Een bank wil dan weten of het bedrijf in staat is om de lening op zowel korte als lange termijn terug te kunnen betal...
Gevonden op https://www.finler.nl/solvabiliteit/

SOLVABILITEIT

1) Betalingsvermogen 2) Gegoedheid 3) Kredietwaardigheid
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/SOLVABILITEIT/1

solvabiliteit

•het vermogen om te betalen.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/solvabiliteit

Solvabiliteit

Banken zien aan de solvabiliteit of u als ondernemer voldoende aan uw financiele verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit is het eigen vermogen (EV) gedeelt het totale vermogen. Meer informatie en een offerte voor het financieren van bedrijfspanden vindt u op onze pagina over bedrijfshypotheken.
Gevonden op http://www.bedrijfspand.com/vastgoed-begrip/solvabiliteit/

solvabiliteit

vermogen om te betalen
Jaar van herkomst: 1872 (GVD )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Solvabiliteit

Solvabiliteit geeft aan in hoeverre een bedrijf in staat is om zijn leningen af te lossen. Is de solvabiliteit positief, dan is een bedrijf in staat zijn leningen af te lossen. Bij een negatieve solvabiliteit is dit niet het geval. De solvabiliteit wordt berekend door het totale vermogen van een bedrijf te delen door het vreemd vermogen van het bed...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Solvabiliteit

Solvabiliteit

Maatstaf voor de mogelijkheid van een onderneming om op lange termijn (> 1 jaar) aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Verhouding tussen de liquidatiewaarde van de activa en het vreemde vermogen [onbenoemd getal, want een deling van euro door euro laat de eenheid uit teller en noemer tegen elkaar wegvallen]. De eer...
Gevonden op http://www.fons-vernooij.nl/bb-site/index.html

Solvabiliteit

Solvabiliteit is het vermogen om op langere termijn aan de financiele verplichtingen te kunnen voldoen.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_s.asp

Solvabiliteit

De solvabiliteit van een onderneming wordt bepaald door de verhouding tussen eigen en vreemd vermogen. Naarmate het eigen vermogen groter is ten opzichte van het vreemd vermogen is de solvabiliteit gunstiger. De solvabiliteit wordt uitgedrukt in een kengetal, het solvabiliteitspercentage:
eigen vermogen 
-------------- = solvabilite...
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_

Solvabiliteit

(1) 1) Maatstaf voor de mogelijkheid van een onderneming om op lange termijn (> 1 jaar) aan haar betalings- en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen.
2) Verhouding tussen de liquidatiewaarde van de activa en het vreemde vermogen [onbenoemd getal, want een deling van euro door euro laat de eenheid uit teller en noemer tegen elkaar wegvallen]...
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Solvabiliteit

(2) Financieel kengetal waarmee wordt aangegeven in hoeverre een onderneming ingeval van liquidatie in staat is om uit de verkoopopbrengsten van de activa de verplichtingen t.o.v. derden na te komen. Te berekenen door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen. Zie ook `Kengetallen`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

Solvabiliteit

(3) Het vermogen om financile verplichtingen na de komen. De Nederlandsche Bank is belast met het toezicht op de solvabiliteitspositie van verzekeraars. De grote makelaarskantoren houden de ontwikkeling van de solvabiliteit van binnen- en buitenlandse verzekeraars scherp in het oog. Zie ook `Extra waarborgen`, `Rating`, `Technische reserves`.
Gevonden op http://www.uitgeverijstreutker.nl/files/pdf/Begrippenbank.pdf

solvabiliteit

geeft aan in welke mate de onderneming aan haar totale schulden kan voldoen (eventueel na liquidatie). In de bedrijfseconomie neemt men daarvoor vaak de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen.
Gevonden op http://www.xs4all.nl/~mkalk/begrip06.htm

solvabiliteit

geeft aan in welke mate de onderneming aan haar totale schulden kan voldoen (eventueel na liquidatie). In de bedrijfseconomie neemt men daarvoor vaak de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen.(uit: begrippenlijst economie, 2002)
Gevonden op https://mkalk.home.xs4all.nl/register.htm

Solvabiliteit

De mate waarin een bedrijf of instelling in staat is om aan financiële verplichtingen te voldoen.
Gevonden op https://www.abnamro.nl/nl/prive/beleggen/service/beleggers-abc/s.html

Solvabiliteit

We spreken over solvabiliteit of het ‘solvabel zijn’ wanneer een persoon of onderneming aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Vooraleer banken leningen toekennen zijn zij verplicht om de solvabiliteit van toekomstig cliënteel na te gaan. Men bekijkt vooral de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen en omgekeerd. He...
Gevonden op https://www.encyclopex.com/solvabiliteit/

Solvabiliteit

Dit is de mate waarin een onderneming verliezen kan opvangen, en ook op langere termijn haar verplichtingen kan voldoen. De solvabiliteit wordt
Gevonden op https://www.gratis-cursus-boekhouden.nl/Begrip/solvabiliteit?goback=%2fDefi
Geen exacte overeenkomst gevonden.