Zoek op

hoogteverschillen

We gebruiken 5 manieren om hoogteverschillen op een kaart aan te geven: 1. SCHRAPJES Een oude manier om hoogteverschillen aan te geven is het naar beneden toe afstrepen van de helling. Deze methode wordt nog wel toegepast bij kartering van gebieden, waarvan geen exacte hoogtecijfers bekend zijn. 2. SCHADUWERING. Een moderne methode om hellingen ext...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_kaart.htm

hoogteverschillen

[Aardrijkskunde] Dingen op verschillende hoogtes
Gevonden op https://quizlet.com/16981331/aardrijkskunde-flash-cards/
Geen exacte overeenkomst gevonden.