Zoek op

deposito

financiële zaken: Een deposito is een som geld die voor een bepaalde tijd (een termijndeposito) of voor onbepaalde tijd ...
Gevonden op https://www.economischwoordenboek.nl?zoek=deposito

deposito

bankrecht: liquide middelen die voor een bepaalde tijd aan de bank zijn toevertrouwd; geldbedrag dat voor langere tijd bij ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/deposito

deposito

Geldbedrag dat voor een bepaalde termijn tegen een van tevoren bepaalde rente bij een bank wordt geplaatst. Het gaat daarbij in de regel om grote bedragen.
Gevonden op https://www.cultureelwoordenboek.nl/economie/deposito

deposito

deposito zelfst.naamw. het in bewaring geven (van geld (aan een bank)) in bewaring gegeven geld Bron: WikiWoordenboek. SpellingCorrect gespeld: 'deposito' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Deze woorden beginnen met d...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/deposito

DEPOSITO

1) Aan bank in bewaring gegeven geld 2) Belegd geld 3) Bewaargeving 4) Bewaargeving van geld 5) Geld in bewaring 6) Geld in bewaring geven 7) In bewaring gegeven geld 8) In bewaring geven 9) Inleg 10) Neerleggen ter bewaring
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DEPOSITO/1

Deposito

Een deposito is een rekening waarbij een belegger geld bij een bank onderbrengt voor een vaste periode. Het geld op de rekening wordt pas na afloop van het afgesproken termijn weer vrij beschikbaar voor de rekeninghouder. Over het geleende bedrag
Gevonden op http://valutawijzer.nl/woordenboek/deposito/

Deposito

Nederlandsche handelswoorden uit het Italiaans (1914): gelden, welke tijdelijk aan een bank in bewaring (à deposito) worden gegeven.
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/ginn001hand02_01/ginn001hand02_01_0005.php

deposito

het in-bewaring-geven, in bewaring gegeven waarden
Jaar van herkomst: 1585 (De Bruijn Tw. 10 )
Gevonden op http://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Deposito

Het uitzetten van een som geld voor een tevoren afgesproken periode en tegen een afgesproken vergoeding. ( > sparen en lenen)
Gevonden op http://www.em-ha-em-art-productions.nl/kennisbank/beleggen/deposito.htm

Deposito

Geld dat door een belegger voor een bepaalde, vaste periode tegen een rentevergoeding is ondergebracht bij een bank. De looptijd van een deposito kan variëren van een dag (zogeheten daggeld) tot enkele jaren.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10161

Deposito

Een rekening waarbij aan de bank toevertrouwd geld pas na afloop van een afgesproken termijn weer ter vrije beschikking van de rekeninghouder komt. Over het geld wordt gedurende de looptijd een van tevoren af te spreken rente vergoed.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10164

Deposito

Een geldbedrag dat voor een vooraf vastgestelde tijd en tegen een vastgestelde rente aan een bankinstelling wordt toevertrouwd.
Zo zijn er `tweemaands deposito`s` of deposito`s met een looptijd van 2 jaar.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10251

Deposito

Letterlijk: het in bewaring geven. In bewaring gegeven geld of effecten bij iemand (in dit geval de Deposito- en Consignatiekas, maar meestal een bankier) die het deposito op rente uitzet, en het aan anderen uitleent.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10367

Deposito

Het uitzetten van een som geld bij een bank tegen een van tevoren afgesproken termijn en rentevergoeding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10474

deposito

deposito
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10593

Deposito

In bewaring geven van geld tegen een vaste rente en een vastgestelde tijd.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10768

Deposito

(Langdurige) lening aan een (bancaire) onderneming of overheid waar een bepaalde vergoeding tegenover staat. De geldverstrekker mag bij een vaste looptijd het geld niet voor afloop daarvan opnemen tenzij een boete wordt betaald. Deze vergoeding is van tevoren afgesproken en staat meestal vast als het om vastges...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10820

Deposito

het uitzetten van een som geld voor een van tevoren afgesproken termijn en vergoeding.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10872

Deposito

Deposit, in het reiswezen o.a. een bedrag dat een logiesverstrekker voor de duur van het verblijf in bewaring neemt ter verrekening van eventueel aangebrachte schade. Ook een aanbetaling om er zeker van te zijn dat een accommodatie beschikbaar blijft
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10965

Deposito

Een geldbedrag dat tegen een vooraf overeengekomen rente en vaste looptijd bij een bank wordt aangehouden.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/11080

Deposito

Een deposito is een bepaalde tijd aan de bank toevertrouwd geld.
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Deposito

deposito

in bewaring gegeven geld; het in bewaring geven (toon de herkomst via de etymologiebank)
Gevonden op http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/deposito

Deposito

Een deposito is een een spaarvorm waarbij het spaarbedrag voor een bepaalde tijd vastgezet wordt tegen een vast rentepercentage. De spaarder kan tussentijds niet over het geld beschikken en bijstorten is ook niet mogelijk.
Gevonden op http://www.homefinance.nl/algemeen/woordenlijst/woordenlijst_d.asp

Deposito

Een rekening waarbij aan de bank toevertrouwd geld pas na afloop van een afgesproken termijn weer ter vrije beschikking van de rekeninghouder komt. Over het geld wordt gedurende de looptijd een van tevoren af te spreken rente vergoed.
Gevonden op http://www.ru.nl/mercator/trainingen_workshops/begrippen/vm/begrippenlijst_
Geen exacte overeenkomst gevonden.