Zoek op

Erosie

Een oppervlakkige epitheeldefect, waarbij alleen de epidermis is beschadigd. (huidinfectie)
Gevonden op http://mens-en-gezondheid.infonu.nl/ziekten/1531-infecties-van-de-huid.html

erosie

verplaatsing van verweringsmateriaal door wind, water of ijs
Gevonden op http://www.blaucapel.nl/diversen/begrip.htm

Erosie

Verplaatsing van stenen en zand (verweringsmateriaal) door een rivier, gletsjer, zee of de wind. Door een uitschurende werking wordt steeds meer materiaal `afgeschaafd` en meegenomen.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_brd.htm

erosie

De verplaatsing van materiaal door een bewegend medium, zoals water, ijs en de wind. Deze met puin beladen media hebben ook een afbrekende werking.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_geolog.htm

erosie

Afbrekende werking van met puin beladen wind, water of gletsjers.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_landsc.htm

erosie

De afbraak (verwering) en het transport van zand, klei en ander gesteente. Dit transport gebeurt door rivieren, gletjers, de wind en de zee.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

erosie

Erosie is het losmaken en transporteren van gesteente door plantengroei, weer en zwaarte- kracht. In gebieden met veel reliëf zal het transport van gesteente relatief eenvoudig zijn. Als er veel verschil is in dag- en nachttemperaturen en-of zomer- en wintertemperaturen zal er meer erosie zijn als in gebieden met minder verschillen. Ook de invloed...
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_toeris.htm

Erosie

Het verdwijnen van de vruchtbare bovenste bodemlaag door de schurende werking van water, ijs of wind.
Gevonden op http://www.digischool.nl/ak/onderbouw-vmbo/materiaal/begrip/b_turkij.htm

erosie

oppervlakkige zweer van het slijmvlies van bijvoorbeeld de baarmoedermond of de binnenkant van de wang. synoniem: erosio
Gevonden op http://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/overzicht

erosie

1. Erosie is af- of uitslijping van land (gesteenten) onder invloed van het weer (weerselementen). De term `verweren` is het verschijnsel dat een gesteente of een ander materiaal vergruist of afbreekt, terwijl `erosie` meer de veroorzaker benoemt van dat verweren. Verwering is onder te verdelen in: - fysische verwering waarbij de mineralogische sa...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10065

Erosie

Erosie ook wel afbraak genoemd, is het gecombineerde effect van alle processen die meewerken aan de afbraak van losse en vaste gesteenten. Hiertoe behoren o.a. verwering, transport, chemische en mechanische werking van stromend water en de mechanische werking van wind, ijs, enz
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Erosie

afsluiting of uitholling van land door werking van de wind, stromend water, zee of ijs. Er zijn verschillende soorten erosie. Je kunt bodemerosie onderverdelen in 3 soorten. Namelijk watererosie, winderosie en bodemuitputting.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

erosie

het afslijten en meenemen van materiaal door stromend water, ijs, de zee, de wind
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10142

Erosie

Het door wind of water verweren van de bodem en het verspreiden van grond.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10165

Erosie

Het algemeen proces of de groep van processen waarbij materiaal van de aardkorst losgemaakt of opgelost wordt en gelijktijdig via de natuurlijke weg wordt verplaatst. Erosie omvat verwering, corosie en transport door water of wind.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10382

Erosie

Uit- of wegslijten van grond door stromend water (fluviatiele erosie) of de wind (eolische erosie).
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10414

erosie

Proces waarin materialen verslijten en verdwijnen door natuurlijke oorzaken, zoals verwering, ontbinding, corrosie of verplaatsing.
Categorie: Procédés en Technieken > wijzigingen in oppervlakte of structuur.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491

Erosie

Afslijting van land en grond door de inwerking van regen, wind, stromend water, ijs, zee. Een groot deel van alle voedingsstoffen in een regenwoud is `opgeslagen` in planten en dieren. In deze kringloop van voedingsstoffen wordt het voedsel direct weer gebruikt door de planten. Wanneer een regenwoud wordt gekapt, is de kringloop verstoord en kunnen...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10503

Erosie

Het meenemen - weghalen - van los materiaal door de zee (=abrasie), door rivieren (=fluviatiele erosie) of bewegend ijs (=glaciale erosie). Een speciaal type erosie waarbij vooral de mens als oorzaak kan worden aangewezen is bodemerosie. Oorzaken kunnen zijn ontbossing, afbranden, ploegen op hellingen.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10642

erosie

afslijting van land door wind of water
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10664

Erosie

(Bodemerosie) Het afslijten van de grond door wind en regen. Duindoorn (Hippophae rhamnoides) en hazelaar (Corylus avellana) zijn bijzonder geschikt om bodemerosie te voorkomen.
Gevonden op http://www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

erosie

afslijten door wind of water vb: aan de zuidkant van de berg is sprake van erosie
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/mowb/?word=erosie

Erosie

Erosie omvat het natuurlijke proces van slijtage van sedimenten (zoals rotsgesteente, bodem,...) waarbij het materiaal wordt verplaatst, en dit door de werking van wind, stromend water, ijs of levende organismen (bio-erosie). Niet hetzelfde als `verwering`.
Gevonden op http://www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php

Erosie

Het uitslijpen van de aardkorst en het wegnemen van materiaal door de werking van rivieren, wind, gletsjers of de zee. Erosie is afhankelijk van de helling van het terrein en de mate van losheid van het aan de oppervlakte liggend materiaal.
Indirect is het afhankelijk van de hoeveelheid neerslag en de kracht die het zich verplaatsende neerslago...
Gevonden op https://www.geheugenvandrenthe.nl/Erosie
Geen exacte overeenkomst gevonden.