Zoek op

gewoonterecht

verbintenissenrecht: recht dat geleidelijk en onbewust is ontstaan, zonder dat het afkomstig is van personen of organen ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.be?zoek=gewoonterecht

gewoonterecht

verbintenissenrecht: recht dat geleidelijk en onbewust is ontstaan, zonder dat het afkomstig is van personen of organen die ...
Gevonden op https://www.juridischwoordenboek.nl/zoek/gewoonterecht

GEWOONTERECHT

1) Adat 2) Normaal gevonden regels 3) Ongeschreven recht 4) Recht volgens overgeleverd gebruik 5) Traditie 6) Wettenrecht
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/GEWOONTERECHT/1

gewoonterecht

Een als recht aanvaarde praktijk. In het internationaal recht geldt een praktijk als gewoonterecht indien zij in veel staten bestaat en in overeenstemming is met internationale normen. Het is moeilijk te bepalen of in een bepaald geval van gewoonterecht sprake is. Zo hebben ontwikkelingslanden zich op gewoonterecht beroepen in de nationalisering va...
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10500

Gewoonterecht

Het gewoonterecht bestaat uit stilzwijgende afspraken die binnen een bepaalde gemeenschap zijn geaccepteerd. Indien twee of meer burgers een geschil met elkaar hebben, hebben zij de mogelijkheid hun geschil voor te leggen aan een onafhankelijke geschillenbeslechter. In Nederland is deze geschillenbeslechter de rechter. De rechter onderzoekt hetgeen...
Gevonden op http://www.ensie.nl/definitie/Gewoonterecht
Geen exacte overeenkomst gevonden.